/widgets.js">

Trang chủ

SINH TRẮC HỌC VÂN TAY

Phương pháp phân tích hình ảnh dấu vân tay để đưa ra các chỉ số đánh giá khả năng hoạt động của trí não, đây là một bộ môn khoa học dựa trên việc sử dụng ma trận các thuật toán phân tích hình ảnh dấu vân tay để đưa ra các con số cụ thể cùng với tỷ lệ tương quan phản ánh tính trội của từng vùng bề mặt vỏ não. Mỗi vùng thuộc bề mặt vỏ não lại chi phối những khả năng khác nhau của con người, thể hiện bằng những dấu vân tay hoàn toàn khác nhau trên bàn tay và khác với tất cả mọi người.

♥ Tìm hiểu tính cách bẩm sinh
♥ Khám phá tài năng đích thực
♥ Phương pháp tiếp nhận thông tin
♥ 8 loại hình thông minh
♥ Phong cách lãnh đạo
♥ Cách tương tác với mọi người
♥ Phong cách học tập
♥ Định hướng nghề nghiệp
Call Now ButtonTư vấn thêm